Så här ofta frågar myndigheterna Facebook om användarnas uppgifter

Som en del av officiella undersökningar begär regeringspersoner ibland data om personer som använder Facebook. Den övervägande majoriteten av dessa begäranden gäller brott som rån och kidnappningar. Facebook redovisar helt öppet hur ofta detta sker.

I många av dessa fall vill den berörda regeringen ha grundläggande användarinformation, till exempel namn och hur länge någon har arbetat någonstans. Andra begäranden har rört IP-adressloggar eller faktiskt kontoinnehåll.

Här kan du se hur ofta svenska myndigheter har begärt information från Facebook. Lite nyfiken blir man om vad de söker efter.

Information från Facebook

We respond to valid requests relating to criminal cases. Each and every request we receive is checked for legal sufficiency and we reject or require greater specificity on requests that are overly broad or vague.

Begäran från svenska myndigheter:

Totalt antal förfrågningar Användare/konton som det begärts uppgifter om Procentandel av förfrågningar där vissa data skapades
238 348 87.82%

 

Bild: Dailymail