Så här minskar TV4 användandet av Reklamblockerare

TV4 har sedan en tid tillbaka börjat med insatser för att minska användandet av så kallade Ad Blockers, mjukvaror som automatiskt blockerar reklam på webben. Tidigare har tittare som haft reklamblockerare haft möjligheten att konsumera innehåll på till exempel TV4Play utan att behöva se på reklamen. Numera kommer dessa användare mötas av en text som uppmanar dem att stänga av reklamblockeraren. För de som väljer att inte följa uppmaningarna kommer videokvalitén automatiskt begränsas till den lägsta möjliga. Vi har intervjuat produktägaren på TV4Play Jeton Grajqevci som ligger bakom initiativen från TV4.

Jeton GrajqevciHur kommer det sig att ni har börjat motarbeta tittare som använder reklamblockerare?
Vi har under en längre period märkt av en växande andel tittare som har en adblocker installerad. Eftersom annonserna är den största intäktssidan för TV4 (vilket även gäller webben) såg vi det som en nödvändighet att minska denna andel hos våra tittare. I vår inledande utredning tittade vi på trenden samt lösningar som andra webbsidor tillämpat för att motarbeta adblockers och kunde snart konstatera att detta är ett område som vi behöver agera på innan det blir alltför okontrollerbart.

Hur stor andel uppskattar ni använder någon form av reklamblockerare?
Vi kan tyvärr inte gå in på någon konkret statistik men vi följer upp detta noggrant på både dags- och månadsbasis. Det vi kan säga är att det är en större andel än vad vi misstänkte från början och tipset vi kan ge andra är att ta tag i detta redan nu.

Varför blockerar ni inte innehållet för dessa användarna helt och hållet?
Under vår utredning kunde vi konstatera att den absolut vanligaste metoden att förhindra att adblockers används var att helt enkelt stoppa användaren från att ta del av innehållet. Dock ville vi inte gå så långt eftersom vi är medvetna om att en stor andel av våra tittare inte är så tekniskt kunniga att de alltid vet hur man avaktiverar en adblocker. En kompromisslösning togs fram i två steg. Det första steget var att informera tittarna om att adblockers även påverkar vår reklam med tydliga instruktioner över hur man gör ett undantag för vår webbsida. Nästa steg var att begränsa bildkvaliteten till den lägsta nivån för de som trots allt inte ville stänga av sin adblocker. På så sätt överlåter vi valet helt till tittaren att göra; antingen stänger man av sin adblocker och tar del av programmet i den bästa möjliga bildkvaliteten eller så låter man den vara på och nöjer sig med en låg kvalitet.

Vilka resultat har ni sett av dessa insatser?
Redan under det första steget, då vi endast informerade tittarna, märkte vi att var fjärde tittare stängde av sin adblocker. Detta visar tydligt på en förståelse för vår affär och en stor vilja i att göra rätt för sig bland våra tittare. När vi slog på en begränsning i bildkvaliteten märkte vi att trenden var att man initialt inte stänger av sin adblocker men att ju oftare man besöker vår webbtjänst desto större sannolikhet är det att man gör det. Endast något enstaka mejl har nått vår kundtjänst om vår adblockerblocker vilket vi tolkar som att den fyller sitt syfte utan att tittarna känner sig inskränkta, något vi är oerhört lättade över.

Jeton Grajqevci arbetar som produktägare för videoplattformen på TV4 Play och har arbetat på företaget i snart två år. Som produktägare är Jetons ansvar att tillsammans med utvecklingsteamen nyutveckla och förvalta TV4:s backendsystem i syfte att ge tittarna den bästa möjliga videoupplevelsen på webben, mobilen, surfplattan och på Apple TV.