Rapport: Så här mår Sveriges webbplatser

Här är årets trendundersökning från Web Service Award. I flera nyckelfrågor har resultaten all time high men det finns även mörka moln över andra.

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Webbplatser” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sin webbplats.

Sammanfattning:

För att kunna ge en bild över hur webbplatserna mår är det viktigt att veta vad de ska uppfylla. Vad är syftet. 84 procent uppger att de finns ett syfte med webbplatsen, vilket är all time high. Men andelen sjunker ner till 66 procent när vi frågar om även undersidorna har ett syfte. Det är alltså trots all time high värdet långt kvar till att 100 procent av webbplatserna har klara syften med webben och dess undersidor.

Att ha ett syfte räcker dock inte det måste även finnas mätbara mål för att veta om webbplatsen är effektiv. Här ser vi tyvärr det omvända. Andelen som har mål har sjunkit till 58 procent. Ännu mörkare blir det när trendundersökningen visar att enbart 28 procent rapporterar hur målen uppfylls till ledningen. Det innebär att 72 procent av ledningarna inte har webben uppe då dagordningen, vilket visar att dess status är låg.

Att webben fortfarande har en lågprioritet visar även på att det är färre än hälften som tycker att de har de resurser som krävs för att arbeta effektivt med webbplatserna. Rent allmänt är det störst brist på personal. Enbart 39 procent tycker att de har tillräckligt med personalresurser för att driva webbplatsen.

Men det finns ljusglimtar för webbplatserna och en stor vilja bland ansvariga att kämpa på med sina webbplatser. I årets undersökning uppger 80 procent att de jobbar aktivt med att göra det enklare för besökarna att hitta. Vilket är all time high. Det är även fler än tidigare som tycker sina webbplatser är välstrukturerade (68 procent), 50 procent tycker nu att deras sökverktyg är bra och 64 procent tycker att deras webbplats är anpassad efter besökarnas behov.  Besökarna tycker att webbplatserna har blivit bättre i desktop men vatt mobilanvändarna har blivit mer kritiska.

Så här jobbar man med sin webbplats:

  • Det är nu 49 procent av organisationerna som har en ansvarig för deras sökverktyg. 32 procent uppger att de jobbar aktivt med att analysera felsökningar.
  • Det är nu fler än någonsin, 48 procent, som har rutiner för språkgranskning. 42 procent uppger att det finns tid för granskning. 29 procent uppger att de tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra innehållet.
  • 65 procent uppger i år att deras webbplats är tillgänglighetsanpassad och det är också all time high. Högsta andel, 86 procent, är det inom det offentliga.
  • 91 procent uppger att det sker stora förändringar på deras webbplatser. Nästan var fjärde ska bygga om sin webbplats helt. 41 procent ska strukturera om innehållet och 58 procent utveckla nya funktioner. För att nämna några av vad som planerar.

Här är länken för att läsa hela rapporten.