Så här mår Sveriges webbplatser

I trendrapporten “Hur mår Sveriges webbplatser 2017” från Web Service Award får vi reda på hur många som är nöjda med sin webbplats, hur många som ska byta, vem som har nöjdast kunder, hur många som satsar på sökmotorer och mer.
62 procent av webbplatsansvariga svarar i trendrapporten att det finns mätbara mål för deras webbplats och 38 procent att det inte finns. Det är även för vissa inte helt klart varför de har en webbplats. 78 procent uppger att det finns ett definierat syfte med webbplatsen och 58 procent svarar att syfte finns för webbplatsens olika undersidor. Utöver syfte och mätbara mål är det viktigt att veta vilken målgrupp webbplatsen riktar sig till. Undersökningen visar att det finns definierade målgrupper för 70 procent av webbplatserna. Det är alltså långt kvar till att alla webbplatser har ett uttalat syfte, definierade målgrupper och mätbara mål.
Undersökningen visar även att 66 procent av webbansvariga anser att deras ledning prioriterar webbplatsen. Att det inte är högre är inte så konstigt med tanke på att 38 procent av webbplatserna inte har några mätbara mål. Varför ska en ledning prioritera något som de inte vet vilken effekt det ger? Om man ska hård dra det så har 6 av 10 webbplatser ett existensberättigande och 4 av 10 har det inte. Varför ska ett företag/organisation ha en webbplats om man inte vet om den ger någon nytta?
Ännu mörkare bild blir det runt kvalitetssäkringen av webbplatserna. Endast 56 procent uppger att det finns rutiner för att säkerställa att innehållet på deras webbplatser är korrekt. Det finns även en stark stressfaktor hos webbredaktionerna. Enbart 37 procent uppger att det finns tid avsatt för granskning av texter innan de publiceras. Man är även dålig på att ta hjälp av användarna. Enbart 21 procent uppger att de gör det.
Varför är då detta viktigt? Ett starkt skäl är att det finns en stark korrelation mellan syfte, målgrupper, kvalitetssäkring och hur bra webbplatsen är enligt besökarna.
Nu finns det även stora ljusglimtar i rapporten. 88 procent uppger att de planerar att göra större förändringar på sina webbplatser. Antalet tillgänglighetsanpassade webbplatser har ökat till 66 procent. 92 procent av alla webbplatser är nu mobilanpassade, varav responsiv design är vanligast. 85 procent av webbplatserna är nu byggda med responsiv design. 99 procent har nu även sociala medier. Tyvärr är det bara 46 procent som har mätbara mål med sina sociala medier. Facebooksida är vanligast, vilket 91 procent har.
Övrigt som kan noteras i rapporten är:
EpiServer är det vanligaste CMSet. Deras marknadsandel är 46 procent.
37 procent sitter med CMS som är 5 år eller äldre.
69 procent tycker att de har ett fungerande CMS.
SiteVision har nöjdast kunder med hela 93 procent.
45 procent jobbar med att sökoptimera sina texter.
47 procent är nöjda med webbplatsens sökfunktion.
85 procent av webbplatserna har film/video
23 procent ska lansera en ny webbplats under 2017
> Här kan du ladda ned hela trendrapporten.