Så här mår internet-Sverige

I samarbete mellan Com Hem och Kantar Sifo släpps idag Com Hem-kollen 2017. Rapporten visar att svenska hushåll ligger på en hög nivå när det gäller digitalt välmående och att nivån ökar något sedan förra året. Känslan av otrygghet på internet är det som drar ned den digitala livskvaliteten.
Com Hems index för digitalt välmående ökar i år med en enhet till 83 punkter. De grupper som främst bidragit till ökningen är män och personer mellan 40-44 år. Skillnaden mellan könen och mellan yngre och äldre ökar något sedan förra året. Att de över 60 år hamnar efter beror på att man inte upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att hänga med i samhällsutvecklingen digitalt. Precis som förra året ser vi att tonårsföräldrar är en grupp som mår sämre digitalt än genomsnittet. Det beror framförallt på en oro för barnens internetanvändande.

”Främst är det bristande kunskaper som gör att dessa grupper halkar efter något. Det är tydligt att de digitala klassklyftorna främst finns mellan generationer snarare än mellan olika inkomstgrupper eller geografiska områden”, säger Petra von Rohr, kommunikationsdirektör på Com Hem (se bild).

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i april 2017. Totalt deltog 1 996 personer i underökningen.
Så använder vi internet 2017
–  Yngre är mer kritiska till internets och digitala tjänsters påverkan på samhället, men också gällande inflytandet på barn och ungdomars liv i stort. Färre än 40% av de tillfrågade 18-29 instämmer att barn och ungdomars liv påverkats i positiv riktning.
– 84% har varit i kontakt med någon myndighet digitalt, såsom Skatteverket och 51% har varit i kontakt med sjukvården via internet, vilket är en ökning med 4% sedan 2017.
– Att köpa mat på nätet har ökat med 50% sedan 2016. 36% av alla småbarnsföräldrar gör detta.
– 4% har gjort ett virtuellt läkarbesök vilket är nytt för i år.
Den uppkopplade familjen
–  Problemen kring internetanvändande ökar marginellt sedan 2016. Andelen som upplever problem ökar med 4 procentenheter.
– 58% av de som är oroliga kring sina barns internetanvändare ser det som ett problem att det inte vet vad barnen gör på nätet.
– 63% tycker att internetanvändande gör deras barn alltför stillasittande.
Internet of things
– Drygt 40% har ingen pryl i hemmet som är uppkopplad via internet.
– Av de uppkopplade prylarna i hemmet är digital tv-box vanligast med 38% följt av spelkonsol 19% och surfplatta 61%.
– Endast 4% uppger att de har uppkopplade hushållsapparater och 3% har uppkopplade värmesystem.
Här kan du läsa och ladda ned hela rapporten.