Så här kan en analytiker använda R i sitt arbete

Fredrik Cederlöf som är Head of Customer Experience & Analytics på Collector Bank berättar i denna intervju om programmeringsspråket R och om livet som analytiker. F

Fredrik är en av två talare på spåret ”Teknisk Fördjupning” under Analyticsdagarna som du kan boka dig till. Dagens Analys är samarbetspartner till Analyticsdagarna och därför får du 1 000 kr rabatt när du bokar din biljett med rabattkoden: da1000.

Kan du börja med att berätta om vem du är?

Fredrik heter jag och är ursprungligen från Stockholm, men bor numera i Göteborg med min familj. Jag började med webbutveckling i slutet av 90-talet och har haft möjligheten att beröra områden inom traditionell webbutveckling till visuell design och senare i rollen som kundansvarig och strateg. Jag drev tidigare en startup i Malmö innan jag vände hemåt mot Stockholm och hamnade på byråsidan i rollen som konsult och analyschef senaste åren. Är som många andra analytiker autodidakt inom det jag arbetar idag.

Vad du gör på Collector Bank och hur kan en vanlig arbetsdag se ut för din del?

Jag anställdes som Digital Analyschef, men fick frågan att gå in i en bredare roll som Head of Customer Experience & Analytics med ett team bestående av 15 kloka kollegor inom user research, ux design, ux copy, visual design och produktanalys. Idag ansvarar vi för den samlade kundupplevelsen i bankens kanaler, produkter och tjänster. I min vardag arbetar jag nära vår marknadschef, produktchefer, våra utvecklingsteam och vårt fantastiska contact center för att skapa en mer friktionsfri kundupplevelse. Parallellt arbetar jag med att spåra och analysera data i hela vårt ekosystem och driver även interna projekt i syfte att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen av banken.

För dom som inte vet, vad är programmeringsspråket R?

R är ett effektivt programspråk som används för statistiska beräkningar (ex. maskininlärning, prognostisering och anomalistudier) och kraftfulla datavisualiseringar. Det stora utbudet av idag över 12 000 färdiga bibliotek möjliggör och förenklar möjligheten för analys och visualiseringar. En fördel är möjligheten att bygga egna webbaserade verktyg enkla att återanvända och dela ut i organisationen. R är även tillsammans med Python dom två mest populära programmeringsspråken som används av dataanalytiker och data scientists runt om i världen.

Hur kan en analytiker använda det i sitt arbete?

Fördelen med R är att dina script enkelt kan reproduceras vilket kortar ner tiden för att ta fram rutinmässiga rapporter. Genom att exempelvis byta ut tidsperioden eller statistikkälla kan du återskapa rapporter på nolltid. Då script även kan schemaläggas utifrån förbestämda villkor går det att automatisera rapporteringen till ex. mail, Slack eller en dashboard vid eventuella trendbrott. Själv har jag mer gått över till R från Excel då minnesallokeringen och radbegränsningar snabbt slår i taket med större datamängder. Likväl är möjligheten att hämta in olika datakällor för analys begränsande i Excel. Slutligen är R betydligt snabbare på att utföra beräkningar och du har full kontroll på det du planerar att analysera.

Vilka andra verktyg för en analytiker kan vi se fram emot att höra dig berätta om?

Jag kommer att redogöra för olika konkreta användningsområden med R som ex. web scraping, textanalys, sentiment analytics, analys av kommentarer från App Store och sökbeteendet genom Google Trends. Jag kommer även gå igenom möjligheterna med Google Cloud Platform och hur man kan effektivisera sin rapportering med hjälp av Google Analytics APIer och biblioteket googleAnalyticsR.

Finns det några personer inom ert område som du tycker deltagarna kan kika in sig på innan konferensen?

Arbetar man dagligen med Google Analytics och vill lära sig grunderna i R kan jag starkt rekommendera Mark Edmondson and Tim Wilsons guide samt Marks bibliotek googleAnalyticsR med tillhörande exempel. Jag kan även rekommendera att lyssna in sig på avsnitt 19 av Digital Analytics Power Hour om just R. Sen ska jag tipsa om Slack-kanalen Insight & Analytics Sverige, innehållande idag över 450 digitala specialister inom digital analys.

När det kommer till kundupplevelsen, vad skulle du säga är den största utmaningen för dig och ditt team i det arbetet?

En utmaning är att kontrollera varje kanals definierade nyckeltal och spårning för att möjliggöra utvärdering av just kundupplevelsen. Ytterligare en utmaning är att vi behöver röra oss snabbt framåt och då kan vi inledningsvis behöva slira på på kundupplevelsen till förmån för att samla in och snabbare lansera en lösning på ett problem. Vi är dessutom en stor organisation med ett decentraliserat team inom CX ute i våra utvecklingsteam vilket är bra, men det skapar samtidigt minskad kontroll i det dagliga arbetet. Därför har vi valt att arbeta med löpande reviews, intern kompetensspridning samt ökad spridning av våra samlade kundinsikter. Här har vi stor nytt av våra Data Science och BI-team för att tydligare förstå vår kundgrupp.

Dagens Analys är samarbetspartner till Analyticsdagarna och därför får du 1 000 kr rabatt när du bokar din biljett med rabattkoden: da1000.