Så här kan du se hur digitala gränssnitt påverkar oss emotionellt

Design- och UX-byrån Oakwood har under våren samarbetat med Victor Gustafsson från KTH för att undersöka hur användarupplevelser online påverkar oss emotionellt.

Resultatet är ett verktyg som visuellt utvärderar de emotionella aspekterna av en digital användarupplevelse. Verktyget kan användas för att få större inblick i den känslomässiga varumärkesupplevelse online bidrar till.

Forskning visar att emotionellt engagerade kunder är 52 procent mer värdefulla över tid.

Under våren har KTH-studenten Victor Gustafsson, tillsammans med strateger, designers och utvecklare på Oakwood, tagit fram en mätmetod som ger varumärken insikter som kan användas för att särskilja sig från konkurrenterna.

– Vår bransch är besatt av att mäta alla aspekter av användarupplevelsen förutom den emotionella. Den här undersökningen visar med all önskvärd tydlighet att man inte längre kan förbise detta och jag hoppas det blir startskottet för en vilja att skapa unika, digitala varumärkesupplevelser som är internationellt konkurrenskraftiga, säger Sebastian Broms, VD på Oakwood.

I den bildbaserade designutvärderingsmetoden får deltagarna välja bilder som stämmer överens med deras emotionella upplevelse när de interagerar med ett visst användargränssnitt online. Bilderna som används har tidigare blivit bedömda utifrån nio känslor, vilket ger varje enskild bild en unik känslomässig karaktär. Resultaten presenteras i form av moodboards och diagram som underlag för vidare analys av varumärkets digitala attraktionskraft.

Resultaten i studien indikerar på att det finns en stor potential i att använda sig av visuellt baserade metoder för att få känslomässig feedback på användarupplevelser. Det har även visat sig att metoden gör det enklare för yrkesutövare från olika kategorier att använda ett gemensamt språk vad gäller design och känslor.

– Jag har länge varit intresserad av varumärkesupplevelser i digitala miljöer men som med alla mjuka värden kan det vara svårt att hitta en trovärdig och användbar metod för att ta reda på mer om hur konsumenters upplevelser. Mitt arbete är ett steg för att lättare kunna utvärdera den känslomässiga upplevelsen online och resultatet stärker mig i tron att varumärkets betydelse i online retail är enormt viktig, säger Victor Gustafsson, magisterstudent vid KTH.

På bild: Victor Gustafsson, magisterstudent vid KTH (tv) tillsammans med Sebastian Broms, VD på Oakwood (th).