Så här kan design bidra till affärsvärde

Igår lanserade McKinsey Design rapporten ”The Business Value of Design”, en studie som undersöker hur design kan bidra till att skapa affärsvärde.

300 deltagande företag har fått besvara ett hundratal frågor kring hur de använder sig av design, vilket genererat en placering i McKinsey Design Index. Studien säkerställer ett tydligt samband mellan design och lönsamhet.

Här hittar du hela rapporten.