Så här granskar USA onlinejättarna

Facebook är ett av få företag som blir utredd av både amerikanska konkurrensverket, FTC och Department of Justice samtidigt. Washington verkar vara på krigsstigen mot Big Tech i form av Facebook och Google. Men finns det substans bakom anklagelserna eller är det bara en del av det politiska spelet?

Harvard university höll en paneldebatt kring de senaste händelserna och diskussionen kom att fokusera på bristerna i den amerikanska regleringen. Problemen är att de amerikanska myndigheterna och reglerna skapades under den industriella eran för att kontrollera industriföretagen. De är helt enkelt inte skapta för den digitala värden vi numera lever i.

Det är främst två frågor som är viktiga, först från en juridisk synvinkel och sedan från en politisk. Den första frågan som FTC och de övriga behöver avgöra är om det råder en monopolställning. Detta beror ju till stor del på hur man definierar marknaden. Är marknaden reklam i samband med sök har ju Google en dominerande ställning men inte om det definieras som hela annonsmarknaden.

Den andra frågan är om man kan göra något som förbättrar situationen. Tidigare har lösningarna alltid varit ”break ’em up” dvs dela upp företagen. Det kanske inte är en lösning som lämpar sig längre, dessutom tog det tio år från det att FTC anklagade AT&T för att utnyttja sin monopolställning till att företaget delades upp i de så kallade Baby Bells. Vid det laget hade världen ändrat sig så mycket att det inte längre spelade någon roll.

Läs också om att svenska Konkurrensverket ska granska annonsplattformarna.

Artikeln är skriven av:

Tobias Hedström
tobias@smartplanner.se
Dagens Analys reporter i USA