Så här går fuskarna runt GDPR

Det var bara en tidsfråga innan någon skulle börja marknadsföra tjänster som går runt GDPR och andra restriktioner som ITP från Apple.

Bakom erbjudandet är Cookiesaver.io som marknadsför “Transforms your cookies into HTTP cookies”.

Marknadsför fusket som en tjänst

Så här står det om tjänsten på deras webbplats “ITP impacts cookies set client-side by limiting their lifetime to either 7 or 1 day. After expiration, you cannot recognize returning visitors. Cookie Saver keeps your cookies unimpacted by turning them into server-side cookies, so that you can stay one step ahead of your competition”.

Så här fungerar fusket

Om en användare surfar med exempelvis Safari på sin Mac eller i sin mobil vill man att ITP (Intelligent Tracking Prevention) ska fungera.

Vad tjänsten gör är att den flyttar kakan med server side hos sig med CNAME. Vad som händer är att kakan placeras på en subdomän som pekar på kundens egna insamlare.

Att vi har ITP, GDPR, och webbläsare som vill stävja missbruket av mätdata med blockering beror på dataaggregerare som i många år hela tiden gått emot folks vilja för att tjäna pengar. Fingerprinting med mera är bara yttringar på en oförmåga att göra rätt och respektera internatanvändarna, liksom denna lösning. GDPR kom till för att hantera företag som hela tiden smutsar ned trafikmätningar med att dammsuga användarnas data, kommenterar mätexperten Fulton Yancy.