Så här fungerar Linkedins smarta svarsmeddelanden

Linkedin har sneglat på Gmail som tidigare lanserade möjligheten att svara till mail genom att klicka på fördefinierade svar. Nu lanserar man samma funktion.
Enligt Linkedin ska svarsalternativen bli bättre och mer personliga var efter du använder dem.
I nedan videoklipp får du se hur det hela fungerar.