Så här fungerar konverteringsoptimering i praktiken

De flesta har hört talas om A/B-tester. En del känner igen termen konverteringsoptimering; framgångsreceptet som tar din befintliga trafik och putsar upp siten lite och vips har du dubblat intäkterna. Eller? Nej, det är tyvärr inte riktigt så enkelt som vi läser om i “guru”-bloggarna.

Man gör nästan aldrig ett A/B-test och ökar konverteringsgraden med 100%. Nu är det dags att vi pratar om hur vi tar det från buzzword till framgång.

På Outfox har vi jobbat med konverteringsoptimering sedan 2008 och sedan dess har arbetet gått från att handla om enstaka A/B-tester till att jobba med det hela tiden i en process. Jag ska dela med mig av mina insikter från de företag som har testat att göra några A/B-tester utan större resultat och de som kontinuerligt lyckas höja den omtalade konverteringsgraden.

En av de största skillnaderna är riktning och process. De som inte lyckas skapa och bibehålla en konverteringsprocess är oftast de som inte vet vad de optimerar. Är man inte en e-handelare är det inte alls självklart vad som är en konvertering för besökarna och vad det är som i slutändan gör att ni får mer pengar på kontot. Jag lägger ofta mest tid och kärlek i början att projekten på att hjälpa företaget hitta rätt nyckeltal att optimera. Det är det som vi tittar på för att se hur det går för vår process. Sedan hjälper jag individer och team att hitta sina mätpunkter som de kan optimera mot, det kan handla om en microkonvertering som längre fram kommer pusha det övergripande nyckeltalet. Det viktiga här är att jag vill få med så många som möjligt i processen kring konverteringsoptimering.

Till exempel; vad är en relevant mätpunkt för redaktörer som hjälper just dem att optimera texterna de skriver? Kan vi se att vissa kategorier av texter stöttar konverteringen bättre än andra? Ju fler insikter vi får om vad som funkar för att öka konverteringar desto roligare blir det för alla att arbeta med optimering. Då börjar vi se vad som faktiskt funkar för deras besökare. Sätt rätt mål så att så många som möjligt kan se hur bra deras arbete stöttar konverteringar och sedan börja optimera när de har identifierat vad som funkar.

När vi har våra mål behöver vi en process

Framgångsrik konverteringsoptimering kräver att vi får alla; UXare, utvecklare, kommunikatörer med flera (som redan har sina dagar fulla med jobb) att ta sig tid att samarbeta, tyvärr är det inte så ofta någon pratar om den organisatoriska sidan av optimering men det behöver man göra för att lyckas. För det är inte ett test, det är många tester som leder till insikter och vinster. Så vi behöver research, hypoteser, prioritering av hypoteser, byggande av tester, analys och sedan, viktigast av allt: att lärdomarna sprids i företaget.

Skaffa en person som leder processen, och ser till att ni fortsätter testa och inte slutar för att två tester inte vann. Kontinuitet leder till vinnande tester och när vi har både mål och en process på plats så behöver vi bara fortsätta optimera så kommer vi se resultaten. Svårast att lyckas är det för företag som börjar med optimering och tror att de efter första testet ska dubbla konverteringsgraden. För att hjälpa fler att komma igång startar Outfox nu en utbildning där vi under två månader coachar deltagare som vill lära sig mer än praktisk konverteringsoptimering. Vi lär ut vår egen process, metodik och hur du kan använda dem som verktyg för att få alla att samarbeta mot gemensamma mål.

Idas tips för att lyckas få in optimering i företag:

  • Få med alla på tåget, sprid resultat och insikter högt och lågt i organisationen

  • Sätt upp optimeringsmål tillsammans med kollegor och chefer och gör en sport av att nå dem

  • Förstå användaren! be någon som inte är insatt att använda siten och skriv ner vilka hinder de stöter på.

  • Börja med enkla tester och lågt hängande frukost för att få igång processen

Desto mer kärlek vi lägger på att identifiera mål och process, desto lättare blir det att lyckas. Att hoppa på trenden och testa allt vi kan komma på är roligt men att faktiskt göra grundarbetet och lyckas ordentligt är garanterat roligare. Vi ser störst framgång när vi hittar mättal alla tycker att det är roligt att optimera mot. Då kommer konverteringsoptimering att bli mer än en trend som kom och gick, utan en ständig ökning av insikter och pengar på banken.

Artikeln är skriven av:

ida_outfox

Ida Kjelldahl från företaget Outfox