Så här använder vi sociala medier på jobbet

I Manpower Work Life om sociala medier i yrkeslivet anger svenskarna att de sociala kanalerna främst används för att få nya uppslag och idéer, för att kommunicera med kolleger samt till research.

Detta skiljer sig från 2016, då man i högre grad knöt professionella kontakter, spanade på nya arbetsgivare och marknadsförde sig själv. En fjärdedel av svenskarna, 25 procent, använder sociala medier för att kommunicera med kollegor, vilket är en ökning med tio procentenheter på två år.

– Det är intressant att svenskarna på bara ett par år har breddat användandet och nyttan av sociala medier. Man provar sig fram och eftersom både fler svenskar använder sociala medier år från år och att vi använder dem allt oftare*, hittar vi nya användningsområden, säger Mikael Jansson, vd för Manpower i Sverige.

Chefer marknadsför sig själva – och arbetsgivaren
Manpower Work Life pekar dock på skillnader beroende på roll i organisationen. Personer i chefsposition använder i högre grad sociala medier för personprofilering och informationsspridning. Exempelvis använder var tredje chef, 34 procent, sociala medier för att marknadsföra sig själv, medan bara 10 procent av de som inte är chefer gör detsamma.

– Att profilera medarbetarna i sociala medier går ofta hand i hand med att profilera företaget. Många arbetsgivare är glada när medarbetare är aktiva i sociala medier och på detta sätt är ambassadörer för sin arbetsgivare, säger Mikael Jansson.