Så här analyserar Omni.se reklameffekten

Om du läser Omni.se är du van vid deras snabba flöde av artiklar, som ofta är rewrites på längre. En av annonsprodukterna är natives som Omni analyserar med hjälp av Netigate.

När du går in på Omni.se får du läsa följande rubrik:

När du klickar på rubriken får du läsa följande text:

Vi på Omni arbetar för att skapa så intressanta och effektiva annonslösningar som möjligt – både för våra annonsörer och för er läsare. Vi vore därför mycket tacksamma om du vill ta några minuter och svara på ett antal frågor från en av våra annonsörer om deras annonser i Omni. Även om du svarat på en liknande enkät så är vi tacksamma om du kan göra det igen. 

Länken går till en undersökning hos Netigate där läsaren, som numera är respondent, får svara på om de uppmärksammat annonser eller inte.

Här är annonser från OKQ8 som visats på Omni de senaste veckorna. Har du uppmärksammat någon av dem?

Snabbt listas fyra native-artiklar och under dessa får du svara på frågan:

Har du uppmärksammat någon av dem under de senaste veckorna? Har du uppmärksammat någon av dem under de senaste veckorna?

Med svarsalternativen: Ja, Nej, Vet inte.

Thats it. Så om du sett en (1) av native-artiklarna får ändå alla artiklar samma kännedom.

Vad tycker du om Omni.se metodik för att undersöka reklameffekten?