Så handlar svenskarna på nätet – och här bor Sveriges mest digitala konsumenter

Danderyd-borna gör de dyraste onlineköpen i landet, medan Timrå-borna ökar sina onlineköp snabbast i Sverige.

De mest digitala konsumenterna bor dock i Jämtland [och Norrbotten], sett till hur mycket det handlas online per invånare. Det är några av slutsatserna i Klarnas nya e-handelsrapport “Svenskarnas shoppingvanor på nätet”, som utgår från både faktiskt försäljning och en kundundersökning.

Rapporten visar också att “56-plusarna” är den snabbast växande åldersgruppen på nätet i Sverige, att kvinnor gör fler köp och spenderar mer pengar online än män trots att männen har ett högre snittordervärde, och att söndagar är den mest populära dagen för onlineshopping – flest köp under hela veckan görs mellan klockan 21 och 22 på söndagskvällen.

Klarna har sammanställt och analyserat svenskarnas shoppingvanor på nätet. Slutsatserna presenteras på en interaktiv hemsida (https://klarnashoppingreport.com) och visar både likheter och skillnader mellan e-handeln i landets olika län och kommuner. Genom undersökningen framkommer även vilka drivkrafter som finns bakom onlineshoppingen.

Shoppingen på nätet växer snabbast i Timrå, samt i Gävleborgs län – medan stockholmarna och norrbottningarna gör de dyraste köpen

Statistik från Klarnas betalningslösningar visar att ökningen under det första halvåret 2019 var som allra störst i Gävleborgs, Kronobergs och Stockholms län, samt att västernorrländska Timrå var den snabbast växande enskilda kommunen med en ökning som är dubbelt så snabb jämfört med genomsnittet i landet.

Även om tillväxten var som allra störst i Gävleborgs län så är det stockholmarna och norrbottningarna som har det högsta snittordervärdet i landet. Allra högst snittordervärde bland landets kommuner hade Danderyd i Stockholms län, vars invånare i högst utsträckning av alla också använder datorer när de handlar på nätet.

Viveka från Klarna

– När det kommer till snittordervärde online är det högst i Stockholms och Norrbottens län, och på kommunnivå leder Danderyd. Vi kan även konstatera att Danderydsborna använder datorer i högre utsträckning jämfört med övriga kommuner i Sverige. Huruvida detta har ett samband med våra upptäckter om svenskarnas shoppingvanor under arbetstid, där en högre andel köp görs på datorer, eller om det bara handlar om att dessa konsumenter i större utsträckning har tillgång till dator i hemmet, alternativt gör fler enskilt dyra köp, låter jag vara osagt, säger Viveka Söderbäck från Klarna.

Sveriges mest digitala konsumenter bor i Jämtland och Norrbotten

Klarna har jämfört statistiken från sina betalningslösningar med befolkningen i landets län och kommuner, och kan då konstatera att de län där invånarna shoppar mest online är Jämtland och Norrbotten. Samtidigt som invånarna i de båda länen handlar 20 procent mer online än invånarna i resten av landet är ökningen jämfört med samma period förra året lägre än rikssnittet.

Stockholms län, som har landets tredje mest digitala konsumenter, har däremot en tillväxt som är högre än rikssnittet.

“56-plusarna” är den snabbast växande åldersgruppen på nätet

Statistiken från Klarnas betalningslösningar visar att kvinnor gör fler köp (66 procent av totalen) och spenderar mer pengar (67 procent av totalen) online än män, men att män har ett högre snittordervärde (+22 procent). Den köpstarka åldersgruppen 36-55 år spenderar mest pengar online (45 procent av totalen) även om en majoritet av 18-35-åringarna (som står för 39 procent av totalen) hellre bara skulle shoppa online än i fysisk butik om de var tvungna att välja. Och även om “56-plusarna”, spenderar mindre pengar (16 procent av totalen) och föredrar fysiska butiker över nätet om de måste välja, så är de den snabbast växande åldersgruppen på nätet.

– Shoppingen på nätet domineras av kvinnor, som shoppar oftare och spenderar mer pengar online än män, samt den köpstarka åldersgruppen 36-55 år. Hälften av Sveriges 18-35-åringar skulle hellre bara shoppa online än i fysisk butik om de var tvungna att välja, samtidigt som konsumenter äldre än 55 år är den snabbast växande åldersgruppen på nätet. 56-plusarna föredrar att shoppa i fysiska butiker och upplever i högre utsträckning än unga att de hellre shoppar det de behöver så snart som möjligt än att göra noggrann research. Med tanke på att snabba hemleveranser blir allt vanligare kan man tänka sig att allt fler framöver, i synnerhet i tätbefolkade områden, kommer föredra att bespara sig en resa till köpcentrumet och i stället klicka hem det de behöver direkt där de befinner sig. Räkna med att “silversurfarna” fortsätter ta för sig på nätet framöver, säger Viveka Söderbäck.

Mobiltelefoner används vid de flesta köpen online – men datorer till de dyraste köpen

Statistik från Klarnas betalningslösningar visar att de flesta köpen idag görs från mobiltelefoner (52 procent av totalen) och mindre än hälften från datorer (41 procent) och surfplattor (7 procent), men samtidigt visar Klarnas undersökning bland konsumenter att fler föredrar att handla från datorer (48 procent) framför mobiltelefoner (36 procent) och surfplattor (13 procent). Drivkrafterna bakom att handla med mobiltelefon är framförallt att det går snabbare (29 procent), är enklare (25 procent), att det går att shoppa när som helst (25 procent) och var som helst (17 procent). Möjligheten att få bättre översikt och kunna läsa villkoren noga (60 procent) är den främsta drivkraften för att handla med dator. Att olika typer av enheter används för olika typer av köp blir också tydligt när statistiken från Klarnas olika varukategorier jämförs, som visar att snittordervärdet är 33 procent högre för köp från datorer jämfört med mobiler och surfplattor.

Söndagskvällarna är den mest populära tiden att shoppa

Undersökning visar att svenska konsumenter upplever att de oftast shoppar på nätet under veckodagarna (61 procent) respektive helgerna (39 procent). Samtidigt visar Klarnas egen statistik att det handlas betydligt mindre online under lördagarna jämfört med söndagarna, vilket tyder på att många konsumenter kan föredra fysiska butiker under lördagarna för att göra research och sedan avsluta köpen online mot slutet av helgen. Söndagarna är den mest populära dagen att handla på under hela veckan, och de allra flesta köpen görs mellan klockan 21 och 22 på söndagskvällen.