Så fungerar Facebooks telepatiska skrift

Under Facebooks konferens F8 visades en ny typ av telepatiskt skrivande upp. Genom ett implantat kunde en person skriva åtta ord per minut, men Facebook har som mål att göra tanke-skrift till en kommersiell produkt, utan implantat.
Facebook har anställt över 60 forskare runt om i USA, samt avsatt flera miljoner dollar på projektet som fått en tidsram på två år. Under den tiden ska teamet, förhoppningsvis, hinna ta fram en produkt som kan vara kommersiellt gångbar, och som samtidigt driver forskningen kring hjärnan och språk framåt.
Genom ett pannband med optiska sensorer tänker sig forskarna att de kan projicera ljusstrålar genom hår, skinn och ben som studsar mot neuronerna och på så sätt kan läsa av när en neuron är aktiv eller passiv. Studier på möss har gjorts, men då har hjärnan blottlagts, hur tekniken ska fungera genom en sluten skalle har ingen hittills lyckats klura ut.
Däremot finns det redan tekniker som utvecklats för rymdforskning och som även gör det möjligt för satelliter att scanna av marken under ett tätt lager av träd och löv. Genom att använda sig av liknande teknik hoppas forskarna kunna fånga upp och läsa av de fotoner som tar sig igenom skallen och studsar mot neuronerna.
Men det är bara ena halvan av projektet, efter att fotonerna lästs av måste de översättas till ord. Med tanke på att kunskapen om hur hjärnan processar språk ännu är väldigt låg, är det en hel del grundforskning som måste till. Alexander Huth, forskare på University of California, har studerat hjärnan och språk i åtta år, och kommit fram till att olika ord, och de koncept som ligger bakom orden, är utspridda över hela hjärnans yta. Genom att studera var i hjärnan neuroner aktiveras går det därför att dra slutsatser om vilket koncept personen försöker formulera.
Lösningen stavas så klart AI, och genom att applicera machine learning hoppas forskarna kunna lära datorn att läsa av hjärnan på samma sätt som vi idag lärt datorer använda språk på ett avancerat sätt. Dr. Mark Chevillet, fysiker och teamets tekniske chef i projektet, menar att om de bara kan få tillräckligt med data från rätt delar i hjärnan kan de träna en maskininlärningsalgoritm att korrelera hjärnaktivitet med specifika ord.
Även om det inte är omöjligt, så är det en stor utmaning som teamet står inför. ”Vi accepterar att det här projektet är stor risk, stor belöning” säger Dr. Chevillet i ett uttalande. Frågan är om det är realistiskt att på två år skapa så mycket ny kunskap kring ett så komplext område som detta. Men Facebook lyssnar inte till kritikerna, utan tågat stolt framåt för chansen att vara först med en fungerande tanke-till-tal produkt.