Så får du din IT-infrastruktur att bli en möjliggörare istället för en ständig huvudvärk

På allt fler konferenser hör man idag de utmaningar som företag har med att få ihop sina olika IT-system, och hur integration mellan nya och gamla funktioner inte riktigt fungerar. Lösningen stavas hyperconverged infrastructure, och är något som företaget Nutanix specialiserat sig på.

När Nutanix i förra veckan bjöd in till konferens samlades 400 personer för att höra hur de ska göra för att få sina IT-system att fungera tillsammans och stötta en digitaliseringsresa, snarare än att sätta käppar i hjulen. Nutanix startade för bara tio år sedan, och deras produkt har endast funnits sedan 2012. Men trots det har de redan vunnit stor uppmärksamhet för sin ambition att göra IT-strukturen till en möjliggörare istället för en ständig huvudvärk. Då människor ofta uppmärksammar något först när det inte fungerar bra, har Nutanix satt som mål att göra IT-infrastrukturen osynlig. Det är något som helt enkelt bara ska fungera!

Dagens system sitter ihop med tuggummi och plåster

Många system idag består av ett flertal olika lösningar som har byggts på allt eftersom tiden gått, och som idag får allt svårare att hänga ihop i takt med att delar av systemen uppdateras och användarna ställer nya krav. Det blir dessutom svårt för företagen att driva en digitalisering och vara aktiva i olika digitala kanaler, när det känns som att IT-strukturen hålls ihop med tuggummi och plåster.

Vad Nutanix erbjuder är ett mjukvarubaserat system som enkelt knyter ihop såväl publika och privata molnsystem som distribuerade molnlösningar i vad de kallar för en ”hyperconverged infrastructure”. När de startade var det många av storbolagen som först ansåg att hyperkonvergering av IT-system aldrig skulle fungera över huvud taget, och därefter att det aldrig skulle fungera för stora, globala företag. Idag, några år senare, är så gott som alla inställda på att få ihop de olika systemen i en smidig, fungerande IT-struktur. Skillnaden är att Nutanix har ett rejält försprång, och har kunnat bygga vidare på sin plattform för att idag tillgodose så gott som alla typer av industrier. De har certifikat på plats för att agera i bland annat medicinbranschen och de har dessutom lösningar för att kunna interagera med systemet friktionsfritt från vilken enhet som helst över hela världen.

Visst låter det lite för bra för att vara sant? Men faktum är att det är precis det här som såväl användare som IT-personal världen över efterfråga. Ett system där man kan lita på att det inte kraschar och där man inte behöver lämna över jourtelefonen som om den vore en huggorm. Ett system där personalen får möjlighet att jobba på en strategisk nivå som för bolaget framåt snarare än att kämpa med att hålla systemet igång.

Nutanix och IoT

Ett områden där Nutanix verkligen gjort framsteg är i integrationen av IoT-enheter. Det blir allt vanligare med olika uppkopplade enheter som sänder information till ett centralt system. Tanken är att dessa signaler ska öka smidigheten för kunderna, och samtidigt ge företaget möjlighet att få bättre insikter och kunna automatisera vissa processer. Men hur denna data ska hanteras och se till att den hamnar hos rätt person vid rätt tillfälle finns det få tydliga svar på. Idag behöver denna data ofta bearbetas i förhållandevis hög utsträckning innan den går att agera på. Denna bearbetning skapar både tidsfördröjningar och äter företagets resurser. Med Nutanix plattform och lösning för IoT kan dock denna data bearbetas snabbare och enklare integreras med andra system där den går att agera på. Resultatet blir att en IoT-enhet på riktigt gör livet enklare, både för användare och för företaget.

Nutanix hyperkonvergerade IT-infrastrukturer kan liknas vid grunden för ett hus. Om du köper in olika delar av grunden vid olika tillfällen från olika leverantörer och försöker få dem att passa ihop kommer du inte få en stabil grund att bygga vidare på i takt med att dina behov förändras. Men med en stabil och sammanhängande grund finns det stora möjligheter att lägga till de många olika delar du behöver, utan risk för att allt faller samman. Så om du vill ha en stabil bas för din digitaliseringsresa är det väl värt att fundera på om Nutanix är något för dig.