Så bygger du dataanalyser för att ta välgrundade beslut

“Data är inte information”. Du kanske känner igen det berömda uttrycket, myntat av Clifford Stoll, en berömd astronom, författare och lärare. Inom business intelligence (BI) tolkas Stolls ord som att enbart data inte är särskilt användbart. Så hur går vi från rådata till kunskap – kanske till och med vishet?

En del av svaret finns i utformning av användargränssnitt för analys och visualisering som går långt bortom traditionella grafer och stapeldiagram. När vi förser användare med skräddarsydda vyer över rätt information och som stämmer med deras arbetsflöde – först då får de också möjlighet till välinformerade beslut.

Det senaste årtiondet har datamängderna exploderat. Mängden och variationen av datakällor som organisationer vill analysera växer varje dag. Innan vi börjar omvandla data till information, krävs ofta en rensning. Vi måste rensa bort data som inte behövs, som skymmer vår sikt och bara behålla relevanta data.

Därefter kan vi lyfta datan till en högre nivå och skapa väldesignade vyer som guidar användarna till rätt tolkning av data.

Det finns några enkla tips att tänka på när man tar fram dataanalyser
1. Visa alltid ett värde tillsammans med en trend
2. Visa alltid en trend tillsammans med föregående trend
3. Försök arttid att förklara varför en viss trend ser ut som den gör
5. Visa till flera olika dimensioner av trenden

Berätta alltid en historia med hjälp av trendlinjer för föregående år, säljmål, säljprognoser, eller markera en produktlansering som förklaring till en plötslig säljpik.

Möt användare på individnivå

Varje användare har en unik roll och olika referensramar. Det är upp till den som utformar analyserna att ta reda på vad varje användare vill se – vilket i praktiken innebär att sitta ner med användaren och bygga på kravlistan från grunden. Nästa steg är att presentera ett första utkast till dashboard, visuella prototyper som de kan ge feedback på. Här kan det räcka med skisser på en whiteboard. Visa och fråga vad de ser, om det fungerar och var du behöver göra förändringar. Det är väldigt ovanligt att den första skissen också blir den sista, så förbered gärna din motpart på nya iterationer och fortsatt samarbete mot en färdig lösningen. I grund och botten gäller tesen ”rita och prata först, bygg sedan”. Bara genom full förståelse av vad dina användare vill få ut av sin data kan du förse dem med rätt verktyg.

En väldesignat vy för analys berättar helst en hel historia, men det kan vara svårt på ett begränsat utrymme och små skärmar. Det är här konceptet ”små multipler” kommer in – att skapa jämförelser som passar den mänskliga hjärnans kapacitet.

Ta säljtrender som exempel igen: hellre än att visa ett diagram för i år och ett till för fjolåret kan du presentera 24 månadsdiagram och komprimera dem till några centimeters storlek. Detta gör det möjligt för användaren att visuellt skanna av två års försäljningsinformation i en enda bild. Sedan kan användaren borra ner sig i enskilda månader genom att klicka på diagrammet i fråga.

Ett annat exempel är lägeskartor för försäkringsbolag som visar målvolymer per kommun, och där en enkel skuggning används för att visar faktisk volym för de enskilda kommunerna.

Du kan också visa relationer mellan olika slags information genom att koordinera diagram parallellt. Dessa diagram skapar kontext genom att visa datavolymens utveckling vid olika punkter. Försäkringsbolaget skulle exempelvis kunna använda parallella diagram för att visa vilka grupper av konsumenter som köper olika produkter av dem.

Alla dessa exempel visar att om företag skall kunna fatta välgrundade affärsbeslut behövs rätt vy över rätt information. Bara då får din organisation verktyg att omvandla råa data till värdefull kunskap.

Peter Fredriksson, Nordenchef Logi Analytics