Så bra är webbpanelerna!

Undersökningar genomförs ofta idag via webbpaneler då det går snabbare att samla in svaren och blir framförallt billigare. Eftersom webbpanelundersökningar kännetecknas av andra möjligheter och problem än traditionella undersökningar har mätinstitut och användare av datan ställts inför svårigheter att bedöma kvaliteten i resultaten.

Surveyföreningen har därför tillsatt en kommitté att genomföra en studie som belyser kvalitets-frågor och presenterar mått som på olika sätt kan beskriva kvalitet i webbpanelundersökningar.

Läs mer om rapporten här.