Så attraherar du nästa generations talanger

Vad vi kan säga är att millenniegenerationen, födda på 1980- eller 90-talet, har använt modern teknik större delen av sina liv och är vana vid en digital värld. Deras karriärmål, attityder till arbete, och kunskap om verktyg, program och tjänster definierar i allt högre grad 2 000-talets arbetsplatskultur och påverkar hur HR och rekryteringsavdelningar måste arbeta mot millenniegenerationen.

Det bör inte komma som någon överraskning att de företag som är mest framgångsrika på att attrahera millenniegenerationens begåvningar (som Google, Apple och Facebook) är teknikinnovatörer. Även om de inte uteslutande vänder sig till millenniegenerationen, ger deras kultur, tekniska rykte och ledning dem möjligheten att välja och vraka bland de bästa unga talangerna. Inget företag, oavsett bransch, kan undgå att använda den senaste tekniken då den möjlighet som millenniegenerationen öppnar upp för är alltför betydande. År 2020 kommer millenniegenerationen att utgöra 50 procent av den globala arbetsstyrkan, enligt PWC. Millenniegenerationen är den första generation som etablerar sig på arbetsplatsen med mer omfattande kunskap om digitala verktyg än någon annan. För att kunna attrahera, engagera och hantera denna generation måste vi ta hänsyn till dessa kunskaper.

Sök i framtiden, även innan du vet vilka de är
Enligt en studie av Capitas Workforce Horizon, tror 94 procent av yrkesverksamma inom HR att det är avgörande att locka till sig de allra bästa talangerna, även innan en ny position blir tillgänglig. Att vara öppen och transparent om förväntningarna på kandidaterna är viktigt, framför allt genom tydliga arbetsbeskrivningar och rekryteringsannonser. I detta moderna tidevarv är tekniken så viktig att policys kring flexibla arbetstider och BYOD måste beskrivas och kommuniceras på ett tidigt stadium.

Det gamla ordspråket “kandidater är också kunder” stämmer även här. Teknik är en central del i detta. Enligt Gartners forskning kommer sakernas internet att öka med 30 procent i år för att uppgå till 6,4 miljarder enheter i användning runt hela världen. På grund av denna anslutningsexplosion, förväntar sig kunder och medarbetare att kunna samarbeta med en organisation, oberoende av tid och plats. För stora, välkända företag, är det viktigt att den framtida arbetsstyrkan har positiva erfarenheter innan de blir anställda – oavsett om det innebär att handla via en mobilapp eller hemsida, att få tillgång till resurser, eller att söka ett jobb via en mikrosajt.

Efterfrågan på digitalt
Millenniegenerationens förväntningar är nu mer krävande än någonsin tidigare, så hur mycket skada skulle ett stort driftstopp göra för ett företags möjligheter att attrahera talang? I vår tid, när så många viktiga tjänster är beroende av digital tillgång, kan även det minsta problemet med IT leda till en oproportionerligt stor negativ inverkan på verksamheten både vad gäller anseende och intäkter. Inom finanssektorn, kan detta innebära att kunder inte har tillgång till mobila banktjänster, eller i detaljhandeln, att konsumenter inte kommer att kunna köpa något på en webbplats under vissa tider. Om millenniegenerationen, i egenskap av kund, upplever dessa problem kommer deras uppfattning av företaget som potentiell arbetsgivare skadas allvarligt.

Hur en organisation reagerar på oväntade driftstopp är också av avgörande betydelse. Företagen måste ha en process på plats för dessa sällsynta tillfällen – en lösning som utnyttjar modern lagring och molnet för att ge snabb, flexibel och tillförlitlig återhämtning inom högst 15 minuter. Det kan ta företag år av noggrann planering för att bygga och säkra ett varaktigt rykte om att vara en modern verksamhet och ett bra ställe att arbeta på. Därför är det avgörande att lägga tid och kraft på tekniker som ger företaget möjlighet att snabbt få tillbaka system och information.

Arbetstid 9-5 – ett minne blott för svenska millenniegenerationen
Den yngre generationen är i förarsätet när det gäller nya arbetsmetoder. Enligt forskning från PwC, förväntar sig bara 29 procent av milllenniegenerationen att arbeta “vanlig” kontorstid år 2022. HR måste vara mer involverade i att se till att en potentiell arbetsgivare uppfyller nästa generations tekniska krav. Svenska millenniegenerationen vill ha flexibilitet och en HR-avdelning måste därför kunna beskriva hur företaget anammat detta arbetssätt.

Tekniken spelar en allt viktigare roll i att möjliggöra effektiva och flexibla arbetsplatser och skapa en miljö där anställda utanför den traditionella kontorsmiljön kan arbeta tillsammans och effektivt. Millenniegenerationen förväntar sig en arbetsplats med ett tekniskt ekosystem som exempelvis omfattar sociala nätverk, snabbmeddelanden och video. Moderna tekniker som tillåter fjärråtkomst innebär att vardagliga tillämpningar, nätverk och lagring kan nås från var som helst, så att de anställda inte behöver sitta på sina kontor för att få saker gjorda. Flexibiliteten att arbeta var som helst resulterar inte bara i lyckligare utan också mer produktiva medarbetare. Dessa allt mer sociala verktyg stämmer väl överens med millenniegenerationens erfarenheter.

Millenniegenerationens anatomi skiljer sig radikalt från tidigare generationer, framför allt vad gäller kunskapen om- och erfarenheten av teknik. Företagsledare, IT- och HR-avdelningar måste tillsammans arbeta för att förstå vad som får denna generation att gå igång. Tydligt är att företag som använder ny teknik och är verksamma dygnet runt är återkommande teman när vi undersöker millenniegenerationens tekniska preferenser (och förväntningar). De företag som är bäst utrustade vad gäller sammansättningen av sin tekniska setup (och motsvarande policys för anställda) har inte bara en konkurrensfördel, utan tilltalar även millenniegenerationens hjärta. HR måste vara mer involverad i att försäkra sig om att en potentiell arbetsgivare uppfyller nuvarande och kommande generations krav. I förlängningen kokar det hela ned till tillgänglighet.

Artikeln är skriven av:

Peter_ka?llviks4
Peter Källviks
Nordenchef på Veeam Software.