Rykande färsk rapport från SCB om internetanvändningen i Sverige

SCB genomför årligen undersökningen “IT bland individer” och visar hur många som använder internet, hur ofta och vilka som inte gör det. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Andel personer som har tillgång till internet i hemmet
Efter åldersgrupper, 16-85 år, andelar i procent. År 2014
it_invider_scb_2014_1
Andel personer som använt internet i stort sett varje dag
Efter åldersgrupper, 16-85 år, andelar i procent. År 2014

it_invider_scb_2014_2

Andel personer som aldrig använt sig av internet
Efter åldersgrupper, 16-85 år, andelar i procent. År 2014

it_invider_scb_2014_3