Röster från branschen om Martech i rapporten – Martech i Sverige 2017

Wiraya och Odyssey, aktörer inom Martech, har tagit tempen på Sveriges marknadsavdelningars mognad inom Martech och intervjuat svenska marknadschefer inom en rad olika branscher.

Insikterna har sammanställts i rapporten Martech i Sverige 2017.

Charlotte Banning, Marknadschef på Wiraya, ger huvuddragen i rapporten:

– I undersökningen såg vi en tydlig skillnad mellan de som kommit långt i att använda sig av Martech och de som befinner sig i startgroparna. De som kommit längst har en övergripande agil strategi som är tydlig för hela bolaget och kommunicerad från högsta ledningen. De har också mål och nyckeltal för hela företaget samt ett starkt fokus på kundresan. I intervjuerna framkom även att analytikern är den mest eftertraktade kollegan just nu.

För att ladda ner rapporten Martech i Sverige 2017 måste du lämna ifrån dig din e-postadress. Bara så du vet.