Röster från Almedalen: Warp institute om att fokusera på det positiva och förbjuda det negativa

Jag träffar Magnus från Stiftelsen Warp Institute som under Almedalen genomför optimistiska workshops där det är förbjudet att vara negativ. Han menar att ett fokus på möjligheter och lösningar är något som saknas, där många snarare pratar risker och problematisering.