Röster från Almedalen: vad gör Trafikverket i Almedalen?

Jag träffar Jörgen som jobbar på Trafikverket. De både lyssnar in på och deltar i debatter under veckan, och jobbar med att knyta kontakter för att kunna vara med i aktuella samhällsfrågor.