Röster från Almedalen: Samtal med en av finalisterna i Serendipity challenge

Jag växlar några ord med Therése som med sitt bolag BioLamina var en av de sju finalisterna som valts ut bland 400 bidrag till Serendipity challenge.