Röster från Almedalen: Reflektioner från Jonas Sjöstedts tal i Almedalen

Efter Jonas Sjöstedts tal på stora scenen träffar jag Tua som berättar vad hon tyckte om talet. Hon uppskattar Jonas sympatiska ton och direkta tilltal.