Röster från Almedalen: Perspektiv på hälso- och sjukvård kopplat till AI

Efter en paneldebatt om AI pratar jag med Ebba som jobbar med att hitta nationells skalbara lösningar inom SweLife. Hon menar att det finns stora möjligheter med att använda AI för att både behandla sjuka, men framför allt att fokusera mer på att förutsäga och förebygga sjukdom.