Röster från Almedalen: Per Bolund om vad som är roligast och viktigast i Almedalen

Jag träffar Per Bolund, nyblivet språkrör för Miljöpartiet och frågar honom vad han tycker är roligast med att vara i Almedalen, samt vad som är den viktigaste valfrågan just nu.