Röster från Almedalen: Ingen oro för att AI ska ta våra jobb

Jag pratar med Emily om framtidens arbetsmarknad, och det livslånga lärandet som vi kommer behöva framöver. Hon menar att vi behöver bli bättre på att se möjligheterna och att förstärka ett tvärvetenskapligt perspektiv.