Röster från Almedalen: Hur kan små- och medelstora företag trygga sin IoT-lösning

Jag träffar Sara som jobbar med att bevaka digitaliseringsfrågor kopplat till säkerheten för uppkopplad teknik. Hon söker lösningar för små- och medelstora företag, som inte kommit så långt i sin användning av IoT och uppkopplade enheter.