Röster från Almedalen: Föreläsningsbesökare tycker det saknas fokus på fakta

Jag träffar Gösta som tycker att politikerna och statsapparaten inte på ett effektivt sätt kan möta de dagliga problemen, och att det är för lite fokus på fakta och de grundproblem som vi har i samhället.

Lyssna genom att klicka på i ovan bild.