Rösta på bilder med nytt Instagram-filter

Nu rullar Instagram ut en ny funktion för att enkelt kunna genomföra omröstningar direkt på bilder. Det nya filtret dras in på bilden precis som övriga filter, och på så sätt kan användarna snabbt få till en omröstning direkt kopplat till bilden.
När du drar in filtret på en bild får du möjlighet att ändra såväl placering som vad du frågar och vilka svarsalternativen är. I nuläget är du begränsad till två svarsalternativ, men det kan komma fler i framtiden.
Dina följare kan genom att klicka på svaren direkt rösta, och resultatet uppdateras i realtid. Du kan själv också gå in och se vilka som röstat på vad samt vad resultatet är just nu.
Det nya filtret är ett enkelt sätt att öka engagemang och interaktivitet på Instagram, och redan börjar många influencers använda det för att skapa snabba och enkla omröstningar.
I samband med det nya filtret kommer dessutom två andra nya funktioner. Dels en färgkopierare som gör att du kan plocka ut en specifik färg ur en bild för att använda till att skriva text eller rita direkt på bilden. Dels ett alignment-verktyg som gör att du bättre kan centrera stickers och andra delar av bilden för att skapa bättre symmetri.
De nya funktionerna finns tillgängliga redan nu, däremot finns alignment-verktyget endast för iOS ännu så länge, men sannolikt dröjer det inte länge innan det finns tillgängligt även för Android.