Rörligt innehåll på nätet fortsätter att öka stadigt

Den dagliga räckvidden fortsätter att öka, 54 procent av 9-99-åringarna i Sverige använder dagligen YouTube, TV- kanalernas eller tidningshusens play-tjänster för att se på rörligt innehåll.
Trenden för YouTube, som har den högsta räckvidden av de mätta kanalerna, är att de bygger räckvidd i äldre målgrupper. Vi kan se att den genomsnittliga tittartiden inte rör sig men att räckvidden ökar i de äldre målgrupperna och minskar i de yngsta.

– Tittandet i Sverige har under många år legat högst i världen. Många har därför förväntat sig att ökningen av räckvidden ska avstanna, men så är inte fallet ännu. Både den dagliga räckvidden och tittartiden fortsätter att öka, säger MMS VD Magnus Anshelm. Det är dock intressant att notera att YouTubes tittartid ligger still, medan tittartiden för övriga playtjänster ökar, fortsätter han.


Resultaten i Trend & Tema 2017:3 bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år som genomfördes av Ipsos under augusti-oktober 2017.