Rörlig bild på nätet krossar TV bland Sveriges unga

TNS Sifo har idag publicerat sin rapport Orvesto Junior där 57 procent av svenska barn mellan 7 och 15 år uppger att de tittar på rörlig bild på nätet varje dag. Motsvarande siffra för linjär-TV ligger på 32 procent.

Att ladda ner rörligt innehåll från nätet är dock inte lika vanligt förekommande bland de yngre, 14 procent tittar dagligen på nedladdade film, klipp, serier eller TV-program.

Det är dock jämn fördelning bland de olika enheterna som barn använder för att se rörligt innehåll på internet.

• Dator: 21,1 %
• Surfplatta: 26,8
• Mobiltelefon: 21,7 %
• TV/Smart-TV/spelkonsol: 25,1 %

Både dator, mobil, plattform och den smarta tv:n används flitigt för tittandet, användandet är relativt jämt fördelat mellan plattformarna. Dock är surfplattan den plattform där flest tittar på rörligt innehåll.

Över 90 % av barnen har idag tillgång till en smartphone och 88,5 % av har tillgång till surfplatta (i hemmet eller egen). 95 % av barnen är dagligen online via dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vi ställde frågan – Hur mycket skulle du sakna att inte ha en … dator, surfplatta, mobil, tv-apparat eller spelkonsol? Mobilen och tv-apparaten var plattformar som barnen framför allt skulle sakna att inte längre ha tillgång till i sin vardag, 60 % menar att de skulle sakna respektive plattform mycket/väldigt mycket. Hälften av barnen med tillgång till surfplatta anser att de skulle sakna surfplattan mycket/väldigt mycket om den försvann från deras liv.