Robotarna tar över – effekterna ställer stora krav på oss människor

Just nu pågår World Economic Forum (WEF) i Schweiz, och en av rapporterna som diskuterats menar att fram till 2020 kommer fler än 7 miljoner jobb att försvinna till förmån för robotar.

Detta kommer i sin tur att generera ca 2 miljoner nya jobb i form av programmerare och servicepersonal. Tillsammans med tidigare rapporter om att arbetslösheten kommer att öka med ca 11 miljoner personer under samma period ger det en totalsiffra på 16 miljoner jobb som kommer att försvinna inom de närmaste fem åren. Det kommer ställa stora krav på framtidens arbetsmarknad, och inte minst på oss som människor.

WEF menar att det huvudsakligen är inom läkemedelsindustrin samt administrativa tjänstesektorn som jobben kommer att ersättas av robotar.

Det är repetitiva och rutinmässiga arbetsuppgifter som kommer att påverkas, arbeten som idag i stor utsträckning utförs av kvinnor. En beräkning ger vid handen att kvinnor kommer att förlora fem jobbtillfällen för varje nytt som skapas, medan män förlorar tre jobb för varje nytt som skapas.

Effekterna av detta kan potentiellt sett bli katastrofala.

Robotarna genererar bara ett fåtal nya arbetstillfällen i form av underhåll och programmering, för även tillverkningen av nya robotar sker i stor utsträckning av robotar.
Det finns därför i min värld tre potentiella scenarion för framtidens arbetsmarknad:

  1. Heltidstjänsterna försvinner i hög takt, vilket skapar större sociala klyftor. Skillnaden mellan de som har och de som inte har blir större, och slumområdena växer. Människor utan jobb erbjuder sig att arbeta för slavlöner med olika typer av hushållstjänster och enklare arbetsuppgifter. Dessa skulle kunna ersättas av robotar men till följd av lönedumpningar blir det billigare att låta fattiga människor utföra dem. Detta är det dystopiska scenario vi ser i flera sci-fi filmer exempelvis Elysium.
  2. Medborgarlön blir ett vanligare koncept. Genom att få en tillräcklig summa för att klara sitt vardagliga liv ges människor möjlighet att använda sin kreativitet till att utveckla nya tjänster och tekniker som genererar nya branscher och arbetstillfällen. Finland inför nu medborgarlön på försök, och tanken är att staten redan betalar enorma summor i socialbidrag, arbetslöshetsersättning och försäkringar. Genom att fördela dessa på samtliga medborgare i landet får alla samma grundförutsättningar för tak över huvudet och mat på bordet. Kravet att gå till ett jobb för att överleva minskar och medborgarna kan då istället fokusera sin tid och energi på områden som intresserar och stimulerar dem. Småskaliga studier har tidigare genomförts och visar på att människor inte tycker om att vara sysslolösa och att minskade krav på att hitta ett jobb stimulerar kreativitet och aktivitet.
  3. Till följd av att det finns färre arbeten att utföra fördelas dessa annorlunda. Istället för att några få personer jobbar heltid medan andra är arbetslösa får fler personer möjlighet att arbeta deltid. Detta genererar såväl lägre arbetslöshet som mindre sjukvårds- och försäkringskostnader till följd av att utbrändhet och förslitningsskador minskar. Människor får möjlighet att få en bättre balans mellan jobb och fritid och får möjlighet att engagera sig i sociala aktiviteter. För företagens del minskar sårbarheten genom att fler personer då är kompetenta att utföra arbetsuppgifterna, och att hitta ersättare vid sjukdom och semester blir ett mindre problem. Att industrier står stilla under sommar och julledigheter blir mer sällsynt då alla inte behöver ha långa ledigheter samtidigt.

Du förstår säkert att jag hoppas på alternativ två eller tre, men det kräver en hel del av oss som människor. Vi behöver bli bättre på att dela med oss och hjälpas åt att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsklimat för fler personer. Vi behöver betrakta varandra mer som familjemedlemmar där vi alla respekterar och vill varandra väl. Jag väljer därför att avsluta denna artikel med ett citat från Simon Sinek ”Om du hade svårigheter inom familjen skulle du någonsin överväga att avskeda något av dina barn?”