Riktad reklam? Inte om svenskarna får välja

Analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence har för femte året i rad genomfört en undersökning om svenska folkets attityder till digital integritet.

Det framkommer bland annat att majoriteten av svenskarna är fortsatt negativa till riktad reklam. Hela 57 procent uppger att de ser riktad reklam som något negativt.

Den situation som svenskarna känner sig mest bekväm med att få riktad reklam är via e-post (18 procent), följt av sociala medier (11 procent). Samtidigt svarar hela 49 procent att de aldrig känner sig bekväma. Rapporten visar också att yngre personer generellt sätt är mer bekväm med att få anpassad reklam, än vad äldre personer är.

Här är några fler höjdpunkter från rapporten:

  • Allt fler är negativa till informationssamling. Andelen svenskar som ser informationssamlingen som negativt har fördubblats (62 procent) sedan 2015 (30 procent). Rapporten visar också en fördubbling i andelen som är oroliga att personlig information ska användas i syften som de inte är bekväma med.
  • Var tredje svensk har tagit bort en app på grund av sekretesskäl. 32 procent uppger att de tagit bort en app i mobilen den senaste månaden för att de känt sig oroliga över hur deras personliga information kan komma att användas digitalt. Vidare uppger 23 procent att de avbrutit ett köp och 18 procent att de sagt upp ett medlemsskap/kundklubb.
  • Majoriteten kan byta digitala tjänster för bättre transparens. Hela 63 procent uppger att kan tänka sig byta digital tjänst om den nya tjänsten är öppen och transparent med hur de använder ens personliga information.
  • Skatteverket är den myndighet med högst förtroende. 75 procent av svenskarna uppger att de har digitalt förtroende för Skatteverket. På andra plats kommer Polisen (65 procent).
  • 94 procent av svenskarna har hört talas om GDPR. Ungefär hälften anser att de i ganska eller mycket stor utsträckning har kunskap om vad det innebär.
  • 7 av 10 vill att företag ska vara öppna med dataläckor och misstag. Drygt sju av tio företag uppger att de får en positiv bild av företag som öppet publicerar dataläckor, fel och misstag.

Ifall du vill ta del av hela rapporten kan du ladda ned den här.

Undersökningen är genomförd i samarbete med Cirio Advokatbyrå, Ports Group, Skatteverket och IAB Sverige.