RhytmOne köper videoplattformen YuMe

RhytmOne som är en Ad Exchange köper videoplattformen YuMe för att nå 220 miljoner månatliga besökare.
RhytmOne, som grundades 2004, säljer en programmatisk ad exchange som heter RhythmOneMax. Plattformen hanterar desktop, mobila videoformat, rich media, banners, social och native.
YuMe är en annonsplattform med fokus på video som hanterar mobila annonsformat, desktop och uppkopplade TV-enheter.
Köpet går loss på 185 miljoner dollar.