Reuters förutspår ett tufft men spännande år för teknik och media under 2018

I en nyligen utgiven rapport från Reuters i samarbete med Oxford University förutspås ett tufft år för både teknik och mediabranschen. Inflytandet på såväl samhället i stort som hur varumärken uppfattas i synnerhet är två kritiska frågor som behöver hanteras. Samtidigt kommer ett ökat fokus på data att driva mer affärer till teknikföretag, som därmed får ännu mer inflytande.

Nic Newman heter forskaren från Reuters Study of Journalism som står bakom rapporten. Han har intervjuat 194 företagsledare om hur de ser på aktuella trender inom teknik, journalistik och media, vilket ligger till grund för rapporten.

I studien framkommer bland annat att allt fler publicister är oroliga över det stora inflytande som sociala plattformar såsom Facebook och Snapchat har på medialandskapet. Även teknikbolagens inflytande över dataströmmar och AI är väcker både förhoppningar och farhågor. Hela 72 % av de tillfrågade räknar med att experimentera med AI under 2018 för att exempelvis skapa bättre rekommendationer till användarna och öka effektiviteten i produktionsledet. Sannolikt kommer flera nyhetsbyråer att börja experimentera mer med automatiserad journalistik, där en dator producerar artiklar som sedan kan korrekturläsas av människor alternativt publiceras direkt.

Ett annat område där AI kommer spela större roll är i de digitala assistenterna, vilket kommer leda till en kraftig ökning av fokus på audiellt innehåll. Information behöver kunna läsas upp, och dessutom behöver röstkommandon kunna förstås av företagens appar. Sannolikt kan det leda till en minskning av videoinnehåll till förmån för textinnehåll, eftersom texter enklare kan konverteras till tal. Även podcasts kommer att bli vanligare spår flera publicister.

Under 2017 började allt fler publicister “låsa in” sina artiklar bakom prenumerationsväggar. Detta kommer sannolikt bli vanligare då nästan hälften av de tillfrågade (44 %) menar att prenumerationer kommer vara en mycket viktig inkomstkälla, att jämföra med digital annonsering som endast 38 % ser som mycket viktig.

Framväxten av AR, VR, AI och mindre skrymmande tekniklösningar kommer sannolikt innebära ett större fokus på mindre men mer kraftfull bärbar teknik såsom klockor, glasögon och hörlurar. Dessa kommer exempelvis kunna direktöversätta andra språk, ge mer immersiva reklamupplevelser och minska behovet av att skriva på telefonen när data antingen direkt fångas upp, eller användare ger röstkommandon istället.

Det verkar med andra ord bli ett mycket spännande år vi har framför oss!
Du kan läsa hela rapporten här!