Retriever får tillgång till Facebook topic data genom samarbete med DataSift

Retriever kan nu erbjuda kunder i hela Skandinavien tillgång till världens intressantaste källa till konsumentbeteenden. I samarbete med DataSift kommer Retriever förse sina kunder med djupgående insikter i vad Facebooks 1, 55 miljarder medlemmar delar och engagerar sig kring på den sociala plattformen.

– Vi ser fram emot att med Facebook topic data kunna ge våra kunder värdefulla insikter om delar av deras verksamhet, som exempelvis produkter, kampanjer, konkurrenter och branschfrågor i allmänhet. Integriteten för varje Facebook-medlem är skyddad och all data är anonymiserad, men ändå ger innehållet insikter tack vare att vi får fram demografisk data som kön, åldersgrupp och plats, säger Robert Söderling, VD på Retriever.

Facebook topic data är aggregerad innehållsdata om specifika aktiviteter, evenemang, varumärken, trender och ämnen som människor delar på Facebook. DataSift är för närvarande det enda företag som kan ge tillgång till Facebook topic data, som tidigare har varit begränsad.

– På DataSift är vårt mål att göra det möjligt för företag över hela världen att ta del av den rika mängd uppgifter som nu finns tillgänglig, och på så sätt kunna fatta välgrundade affärsbeslut genom de insikter som kan hämtas från denna data. Jag är glad att Retriever samarbetar med oss för att ge sina kunder i Skandinavien en större förståelse för sin publik på Facebook, på ett säkert sätt för användaren, säger Tim Barker, VD på DataSift.

Retriever samlar in och analyserar information från print och webb-baserade nyhetskällor, inklusive TV och radio. Detta ger en allmän bild av vad folk engagerar sig i, delar och tar del av via redaktionella medier. Sociala medier-data samlas också in från olika kanaler som Twitter, Instagram, bloggar och forum, bland många andra källor. Men när det kommer till insikter och perceptioner, hur engagemang ser ut demografiskt, har tillförlitlig data länge saknats. Detta gäller i synnerhet för Facebook, som under de senaste åren haft den mest kraftfulla och eftertraktade datan bland alla sociala medier. De möjligheter som Facebook topic data ger är mycket efterlängtad av marknadsförare och varumärken.

– Tillgång till vad folk delar och engagerar sig kring på Facebook har länge ansetts vara den heliga graalen. Så Facebook topic data ger Retriever en enorm möjlighet att kunna ge den inblick och insikter till kunder som vill ha en komplett bild av sin publik, säger Robert Söderling, VD på Retriever.