Retas för att få framgång med interaktion

Ökad interaktion med inlägg i sociala medier har gjorts nödvändig av algoritmer, som leder trafik. Hög interaktion ger hög rankning och synlighet. Att komma in i privata miljöer med hjälp av native, att köpa utrymme samt att följa en trend – är viktigt för inläggens spridning. Men allt faller ändå utan Talktrigging. Begreppet handlar om att reta publikens hjärnor till att växla upp behovet av klarhet.

Jag har studerat detta som etnolog och bland annat läst Konfliktlösning på Göteborgs Universitet. Jag har gjort mängder av framgångsrika försök med Talktrigging på internet. Dessutom har jag 8 års erfarenhet av telefonförsäljning, där man vill behålla samtalet vid liv så länge att samtliga av kundens invändningar är framgångsrikt bemötta.

Gordon Neufeld är psykolog och har kommit fram till hur vuxna agerar för att stärka barns självkänsla och sociala integration. Jag har använt hans råd och bäddat in kontraproduktiva huvudlinjer i kommunikationsmodellen.

Med detta som bas har jag identifierat sju principer som driver den inre dialogen i publikens hjärnor. Publikens hjärnor behöver ha ett visst hopp om klarhet, men de behöver också vara otillfredsställda vad det gäller just klarheten. Då matar de på med interaktion, som ett slags ekolod, tills de tycker att de har klarhet.

En normal hjärna gör allt för att skydda sociala positioner för individ och kollektiv, när tryggheten hotas. Uppstår det osäkerhet om vem som är vän och vem som är fiende, vad som är ett hot och var som är en chans, vem som är offer och vem som är förövare maximeras interaktionen. På internet betyder det ökat gillande, delande och kommenterande.

Utmana publiken med inlägg och kommentarer i nedan sju steg. Stegen kan byggas med inlägg och därefter repliker i kommentarsfältet.

1. Polarisera med en positiv ton: Beskriv en grupp eller ett fenomen på ett sätt som visar dess potentiella konflikt med omvärlden, utan att döma gruppen eller fenomenet. Ha tvärtom en positiv ton.

2. Detaljkritisera attraktiva saker: Lyft fram händelser och fakta som ger en ensidigt negativ bild av gruppen eller fenomenet. Men använd bilder och exempel som stimulerar publikens lust.

3. Moralisera med komplimanger: När reaktioner kommer som spär på eller försvarar, så uttala moraliska omdömen om gott och ont, hederligt och ohederligt etc, som ökar polariseringen. Men väv in komplimanger till det som du moraliserar över.

4. Underkänn och visa hopp: Avvisa alla exempel på det eventuellt goda och hederliga med fenomenet eller gruppen. Men säg vad som hade gjort att gruppen eller fenomenet skulle kunna vara bra.

5. Generalisera med undantag. Ta exempel och låtsas som att hela gruppen är ansvarig för vad enskilda inom den gör. Lyft sedan fram ett exempel från objektet som talar mot din generalisering.

6. Dramatisera med hjälp av fakta: Lägg fram både positiva och negativa exempel från statistik och trovärdiga källor. Gör det med dramatiska bilder och storys.

7. Demonisera och begråt: Sudda ut alla nyanser och förklaringar, som kan ge empati med fenomenet eller gruppen. Du skall verka anse att det bara finns ett sätt att lösa problemet: Att fenomenet eller gruppen försvinner. Visa samtidigt sorg över att det måste vara så.

För att leda publiken till ditt egentliga budskap, så kan du länka till en annan plattform i inlägget.