Välkommen till Dagens Analys!

ResearchXL – den populäraste modellen för webboptimering

För att nå framgång på nätet räcker det inte längre att göra lite A-B texter för att se om man skall ha en grön eller röd köpknapp, man måste ha en process och en plan för vad man skall optimera för att öka webbkonverteringen.

För att man skall lyckas med att öka sin webbkonvertering måste man göra UX-tester där man ger kunderna uppgifter för att se att flödena fungerar.

Man måste bjuda in kunderna och fråga vad de söker efter på din sida så att man använder rätt språkbruk (ett utifrån in, istället för inifrån ut perspektiv).

Allt på siten måste taggas upp så att man kan göra rätt analyser via det webbanalysverktyg som man använder.

Eye-tracking är optimalt för att se hur användarna söker och agerar på sidan.

Allt detta måste kombineras och sättas upp i en process så att man arbetar metodiskt och testar och optimerar alla delar på siten.

Framförallt när man lanserar en ny uppdaterad hemsida eller jobbar med olika kampanj och landningssidor, konverteringsjobbet börjar när man har lanserat den nya sidan. Då skall man börja testa var del för sig, bilder, rubriksättning, layout, färg och funktion och så vidare…

Allt kan optimeras för att öka webbkonverteringen så att du får fler kunder som använder eller köper din produkt eller tjänst.

”Alla som inte har en webbkonverteringsstrategi saknar en digital strategi”