Research och kontext bakom annonsökning

I år kommer annonsköpen öka med 5, 5% till över 537 miljarder dollar. Av alla dessa miljarder har internet en andel om 25% varav 55, 7 miljarder dollar för köpt sökmarknadsföring samt 51,8 miljarder dollar för display-annonser.

Zenithoptimedia_graph1

År 2015 väntas totalt 63,1 miljarder dollar investeras i köpt sökordsmarknadsföring. Något mer blir det för display-annonser som landar på 63,2 miljarder dollar. Året därpå ökar försprånget ytterligare då vi investeras 3 miljarder dollar mer i display- än i sökordsmarknadsföring.

Zenithoptimedia_graph2

Bakom ökningarna finner vi en satsning på konsumentundersökningar och analyser om annonseffekter. “Measurement agencies are investing in research that should measure consumers’ exposure to traditional display ads more accurately, and track their exposure to video ads across desktop computers, tablets and television screens,” skriver Zenithoptimedia i sin rapport.

Ökningarna  förklaras även av  programmatic buying samt kontext-annonsering skriver IDG. Det vill säga bättre tekniska lösningar för annonsköpare som låter dem styra i detalj var någonstans deras annonser visas, i vilka sammanhang och för vilken sorts tittare. Dessutom hänger utvecklingen ihop med att sociala nätverk som Twitter och Facebook, samt videotjänster som Youtube, växer kraftigt eftersom annonsörer kan rikta sina annonser mot kända målgrupper.

Om du vill grotta dig ned i mer siffror och detaljer ska du klicka här.