Vi har stängt från 1 april 2020

Relevant Data är det nya Big Data

Kunskapen om data är den kritiska faktorn för framgång i dagens datasamhälle, en korrekt analys av data är a och o för att kunna skapa framgång.

Datamängden är idag större, mer varierad, mer komplex och den växer dessutom snabbare samt förändras mer än den gjort någonsin tidigare. Att analysera data effektivt och korrekt kräver nu ännu mer avancerad mjukvara samt validering av datakvalité för att man inte skall ta felaktiga beslut, detta upptar allt mer tid hos många företag.

Men vad gör då företagen med all denna datamängd som bara växer dag för dag som de skulle kunna använda för att skapa nya tjänster, kundinsikter och nya affärer. Lägger de den bara i datahinken? Eller lyckas de verkligen hitta de kritiska datapunkterna som de kan agera på och skapa en bättre kundupplevelse och därmed en ännu bättre affär?

Det finns en tro att man använda datasemantik och bara spola igenom all data man har så trillar framgångsreceptet ut på andra sidan, detta är en utopi då man idag har så mycket data att troligtvis 70-80 procent av data man har är irrelevant och bara mellan 20-30 procent är relevant data som man faktiskt kan agera på.

Därmed sitter företagen i knät på dem som faktiskt förstår data och man måste dessutom hitta duktiga analytiker som kan kanalisera just företagens viktigaste DNA som finns gömd i datamängden och koppla ihop alla olika datapunkter, både analog köpcykeldata med digital beteendedata, för att kunna hitta tydliga segment och predicera kundernas beteende.

Då kan man vara relevant och erbjuda kunderna vad de vill ha utan att de själva visste om det. Big Data har funnits en lägre tid och jag tycker faktiskt att begreppet börjar kännas gammalt. Det handlar idag om ”Relevant Data”

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.