Reklamtröttheten ökar i Sverige

I senaste Orvesto, från Kantar Sifo, svarar 62,3 % (av alla 16-80 år) att de instämmer något eller helt och hållet i att de upplever den mesta reklamen som störande.

I Orvesto 2010:3 var siffran 10 %-enheter lägre (52,3 %).

Den åldersgrupp där reklamtröttheten är som störst är 25 till 34 åringarna där 75 % håller med i påståendet ovan, 2010 var motsvarande siffra 61 %.

De ökande möjligheterna att rikta och skräddarsy reklambudskap för att öka reklamens relevans tycks inte ha slagit igenom hos mottagarna, eller så har det generella reklambruset ökat och dränker eventuell förbättrad relevans i dånet från all ointressant reklam som drar genom alla medier.

Här kan du läsa mer.