Reklamskatten avskaffas nästa år

Regeringen har i dag aviserat att reklamskatten avskaffas i sin helhet fr o m den 1 januari 2018.
“Detta är ett mycket välkommet beslut,” säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.
“I praktiken är det i dag bara dagstidningar som betalar reklamskatt och dessutom endast vissa av dem. Riksdagen gav redan år 2002 regeringen till känna att reklamskatten borde avskaffas. Det är därför inte en dag för tidigt,” skriver TU Medier i sitt pressmeddelande.