Reklamskaparna är överens – data är avgörande för framgångsrika kampanj

En studie från techföretaget Turn visar att hela 88 procent av annonsskaparna behöver eller vill ha tillgång till data för att skapa bättre budskap.

Av deltagarna i studien svarade 65 procent att den större delen av deras nuvarande projekt använder sig av data – som i detta sammanhang är insikter från programmatisk annonsering.

Ju mer erfarna “creatives” desto större är dataanvändandet, medan yngre sällan ens ser ordet “programmatisk” under genomgången inför annonsskapandet. De mindre erfarna sade sig sällan ens behöva insikterna från programmatiska annonser.

Läs mer: Oracles nya databas låter marknadsförare hitta rätt person på ett företag

Men faktum kvarstår att annonsörerna överlag vill få data on insikter från företaget, varumärket eller agenturen man jobbar med för att få ett bra resultat. Faktum är att runt en tredjedel av annonsskaparna upplever att det är svårt att få ovan nämnda organisationer att dela med sig av detta.

Det kan vara bra att lyssna på annonsskaparna ibland.

Om du vill ha mer information om den amerikanska studien från Turn så kan du läsa det här.