Reklammarknaden gick minus förra året

Mediemarknaden backade med 1, 8 procent under helåret 2013 visar siffror från IRM, skriver DagensMedia. Totalt omsatte mediemarknaden 31,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med nära 600 miljoner kronor jämfört med 2012. Bäst gick mobilannonseringen, vars tillväxt mer än fördubblades under 2013. Totalt omsatte mobilannonseringen 900 miljoner kronor under året. Även internetkategorierna webb-tv och sök hade en stark tillväxt, tillsammans med displaykategorin.