Reklaminvesteringarna ökar i Sverige, men saktar ner internationellt

IRM presenterade nyligen sin rapport ”Svensk reklammarknad 2016”, som visar att reklaminvesteringarna slår rekord och ökningen är den största på fem år. Samtidigt visar statistik från Standard Media Index att ökningen av reklaminvesteringarna internationellt sett är de lägsta sedan 2011.
IRMs rapport innehåller information om hur reklampengarna spenderats under året. Såväl medieköp och produktionskostnader som mässkostnader och sponsringsaktiviteter presenteras i rapporten.

Totalt spenderades 74,1 miljarder kronor på reklam under 2016, en ökning med 4,8 procent mot året innan. Det är den största ökningen på fem år, och såväl medieköp som investering i marknadsaktiviteter och produktion har ökat.
Madeleine Thor, VD på IRM, noterar att ”Reklaminvestering hos sociala nätverk fortsätter att växa snabbt och är en drivkraft för de ökningarna vi ser inom internetreklam och därmed även för medieinvesteringen i stort”. Totalt beräknas investeringarna i sociala nätverk uppgå till 1,4 miljarder kronor, eller ca 11 % av den totala reklaminvesteringen på internet.
Samtidigt kommer annonsmätningsföretaget Standard Media Index med sina siffror för första kvartalet 2017. De visar att satsningarna på digital marknadsföring saktat ner, från 6-19 % på bara ett år, och det är första gången som ökningen bara ensiffrig sedan SMI började mäta annonsinvesteringar.
Totalt sett ökade reklaminvesteringarna med 2,8 procent, vilket är lägre än ökningen i Sverige. Det är även den lägsta investeringsökningen sedan 2011, och visar med andra ord på motsatt utveckling än vad den svenska annonsmarknaden upplever.
Dock finns det ett flertal stora vinnare, Facebook fick ökade annonsintäkter med 33% och Snapchat såg en ökad investering med hissnande 287 %. Vad som drar ner genomsnittet är de traditionella sökmotorannonserna, som bara ökade med 3,1 procent. Trots skandalerna kring YouTube ökade annonseringen på plattformen under första kvartalet med hela 25,8 %. Frågan är dock om de siffrorna håller i sig, eller om flykten påverkar nästa kvartal mer.
Vad som gör att Sverige går bättre än på länge, medan resten av världen saknar ner är dock intressant att spekulera i. Omvärlden är i gungning med Brexit, Trump och senast igår Marine LePens framgång i första valomgången i Frankrike. Det verkar dock inte påverka Svenska företag. Att svenska varumärken går på högvarv och ökar sina reklambudgetar kan bero på att Sverige börjar få fart på konjunkturen och att siffrorna börjar peka uppåt. Sverige har även en fortsatt stark innovativ förmåga och flera uppstartsföretag får årligen stor internationell uppmärksamhet. Med ett flertal innovativa digitala verksamheter som nu börjat växa till sig på allvar har det sannolikt haft inverkan på de siffror som IRM presenterar.