“Reklamen uppfattades som mindre störande”

Smarta högtalare såsom Amazon Echo, Google Home och Apple HomePod blir allt populärare i USA. Över än en tredjedel (36 procent) av amerikaner äger nu en smart högtalare.

Av dessa använder 75 procent sin högtalare varje dag, främst för att spela musik, ställa frågor och sätta alarm.

De smarta högtalarna används även till mer avancerade uppgifter. Vid något mer än ett av tio användningstillfällen ges högtalarna i uppdrag att beställa hem mat (14 procent) och att söka efter hotell- och flygalternativ (11 procent). De används även som hjälpmedel för att hålla koll på privatekonomin (5 procent av användningstillfällena).

Högtalarna blir hela tiden smartare och i Adobes undersökning uppger 54 procent av de tillfrågade att enheterna fungerar ”bra”, medan 41 procent anser att de fungerar ”okej”. Det är en markant förbättring jämfört med 2017, då endast 37 procent menade att deras smarta högtalare fungerade bra.

Enligt Adobe har de smarta högtalarna stor potential att kunna användas som en ny plattform för marknadsföring. En fjärdedel av de som äger en smart högtalare uppger att de hört minst ett reklaminslag från sin enhet. Av dessa menade 38 procent att reklamen uppfattades som mindre störande än reklam i andra medier, exempelvis tryckta tidningar, på internet, tv eller sociala medier.

Reklam på röststyrda enheter är ett helt nytt fenomen, även för oss. Vår undersökning tyder på att det finns stor potential för marknadsförare som lär sig att använda den nya tekniken på rätt sätt. Konsumenter är vana vid reklam på radio och smarta högtalare erbjuder samma organiska reklamupplevelse. Att 75 procent av de som äger en smart högtalare använder sin enhet varje dag betyder att företag ges en mängd nya ”touch points” för att möta sina kunder, säger Colin Morris, director of product management på Adobe Analytics.

Läs mer om undersökningen här.