Reklamblockering på nätverksnivå kan vara olagligt enligt EU

BEREC-byrån (Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) har nyligen publicerat en ny uppsättning av riktlinjer där man anser att reklamblockering är ett brott mot EU’s lagar kring integritetsskydd på internet.

Enligt gällande EU-regler så får Internetleverantörer (ISP:s – internet service providers) inte blockera, begränsa, störa eller sinka trafik, degradera eller diskriminera i samband med att man tillhandahåller tillgång till internet. BEREC-byrån påpekar nu att dessa regler även gäller annonsering.

“ISPs should not block, slow down, alter, restrict, interfere with, degrade or discriminate advertising when providing an IAS”, skriver BEREC som alltså menar att annonsblockerare gör just detta. Det finns undantag dock – man får begränsa internettillgången om det gäller skydd av integritet och säkerhet eller användarens utrustning. Man får också minska internettillgången om man måste minska nätverkets belastning.

Reklamblockering på nätverksnivå – i stort sett att störande annonser stoppas redan av internetleverantören – kan därmed inte få fart i EU om riktlinjerna tillämpas. Detta gäller såklart inte “vanliga” reklamblockerare som man har i sin webbläsare eller mobil.

Marknadsförarorganisationen IAB Europes ordförande för dess policy-kommitté, Allan Sørensen har kommenterat uppgifterna med att detta kommer att “stoppa problemet i dess vagga” när det kommer till reklamblockering på nätverksnivå.

Läs mer: IAB:s gyllene regler för hur man minskar användandet av reklamblockerare

“Konsumenter har rätt till att inte ta emot annonsering på nätet om de så vill, och kompensera publicister och övriga internettjänster på andra sätt. Men att tillämpa annonsblockering redan på nätverksnivå skulle ha ödesdigra konsekvenser på medel- och långsiktlig nivå för Europeisk media och digitala ekonomi”, tillägger han.